Fanion Onderzoek & Advies

Ruimte, Economie en arbeidsmarkt

Nieuws

 

 Projecten

Actualisatie bedrijventerreinprogrammering De Peel 2018

Fanion onderzoek & advies heeft een nieuwe bedrijventerreinprogrammering voor de Peel opgesteld. De basis hiervoor vormden de WLO ramingen van CPB/PBL, de productiestructuur van de Peel en trends in de werkgelegenheidsontwikkeling van de Peel. Ook de raming voor de Peel van de provincie Noord-Brabant die eind 2018 is verschenen is gebruikt om de vraag inzichtelijk te maken. Aansluitend is het aanbod in beeld gebracht en zijn zowel de vraag als het aanbod kwalitatief beoordeeld en met elkaar geconfronteerd. 

januari 2019

Economische verkenning regio Hart van Brabant

De organisatie van Gate 2/Midpoint Brabant heeft Fanion onderzoek & advies gevraagd de economie van de regio Hart van Brabant te verkennen. Centrale vraag was of de gekozen speerpunten: Smart Industry, Smart Logistics en Smart Leisure nog altijd de juiste speerpunten van het beleid zijn en waar Midden-Brabant  binnen Smart Industry sterk in is. Aan de hand van deskresearch hebben wij de sterke en kansrijke sectoren en (sub)branches in beeld gebracht.

December 2018

Aerospace in Noord-Brabant

Voor BOM Foreign Investment heeft Fanion onderzoek & advies een onderzoek gedaan naar het Aerospace cluster in Noord-Brabant. Dit cluster bestaat onder meer uit de vier luchtmachtbases in Brabant met daaromheen toeleveranciers, maar ook uit producenten van vliegtuigonderdelen uit de HTSM. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden door deskresearch, data-analyse en een aantal diepte interviews. Hieruit zijn de sterkten, trends en ontwikkelingen en kansen voor de Aerospace in Brabant vastgesteld.

22 december 2014

Economisch beleid gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem

In 2017 en 2018 heeft Fanion onderzoek & advies in de gemeenten Aalburg en Woudrichem het economische beleid vorm gegeven. In Werkendam is ondersteuning geboden bij het economisch beleid. Projecten hierbinnen waren: Glasvezel buitengebied Altena, bedrijfscontacten, Ondernemershuis Altena, Coördinatie Regionaal Ontwikkelingsbedrijf Land van Heusden en Altena.

22 december 2018

Rekenkameronderzoek Pijnacker-Nootdorp naar leegstand in winkelgebieden en bedrijventerreinen

Samen met I&O Research hebben wij In opdracht van de rekenkamercommissie Pijnacker-Nootdorp een onderzoek uitgevoerd naar de omvang en achtergronden van de leegstand in winkelgebieden en op bedrijventerreinen in Pijnacker Nootdorp. Het zwaartepunt voor wat betreft de leegstand op bedrijventerreinen ligt op De Boezem Oost en bij de winkelgebieden in het centrum van Pijnacker.

voorjaar 2017

Economische agenda "Duurzaam creëren" gemeente Boxtel 2016-2021

Voor de gemeente Boxtel heeft Fanion onderzoek & advies een nieuwe strategische economische agenda opgesteld. Daarbij is de inbreng van bedrijven in instellingen uit Boxtel meegenomen aan de hand van gesprekken en bijeenkomsten. Maar nadrukkelijk is ook de inbreng de van de omliggende regio's AgriFood Capital en Brainport en de buurgemeenten meegenomen. Aan de hand hiervan is gekozen voor een aantal speerpunten voor de economie van Boxtel. Daarnaast zijn ook doelen en acties benoemd voor andere thema's.

oktober 2016

Vestigingsplaatsonderzoek accountantskantoor

Voor een landelijk opererend accountantskantoor hebben we een vestigingsplaatsonderzoek uitgevoerd in de regio Noord-Holland Zuid. Gekeken is naar marktpotentie, bereikbaarheid, de vestiging van concurrenten en de kantorenmarkt.
15 september 2013

Actieplan Techniek voor de 5*regio Noordoost-Brabant

De komende jaren worden tekorten aan personeel verwacht in de technische beroepen. Er zal met name een grote vervangingsvraag zijn als gevolg van de vergrijzing. Het is belangrijk dat er voldoende jonge technici op de arbeidsmarkt instromen. In opdracht van de 5*regio Noordoost-Brabant hebben VDWResearch en Fanion Onderzoek & Advies hiervoor gezamenlijke een Actieplan techniek opgesteld..