Fanion Onderzoek & Advies

Ruimte, Economie en arbeidsmarkt

Projecten

Projecten in de periode 2006- heden waar Henry de Vaan projectleider was of het onderzoek c.q. het advies heeft vormgegeven:


 • Economisch onderzoek en beleid
 • Bedrijventerreinen
 • Detailhandel
 • Commercieel vastgoed
 • Arbeidsmarktonderzoek
 • Overig

 

Economisch onderzoek en beleid

 • Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij | Clusteronderzoek Agrofood in Brabant (2020) i.s.m. met Ben Engel - Een heldere blik!
 • Gemeente Waalwijk | Actualisatie Economisch Vliegwiel (2020)
 • Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij | Clusteronderzoek Life Sciences & Health in Brabant (2019) i.s.m. met Ben Engel - Een heldere blik!
 • Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij | Info & Graphics 2019 (2019)
 • Midpoint Brabant/Gate 2 |  Economische verkenning Hart van Brabant (2018)
 • Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij | Clusteronderzoek Aerospace in Brabant (2018)
 • Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij | Info & Graphics 2018 (2018)
 • Gemeente Werkendam | Uitvoering economisch beleid (2017/2018)
 • Gemeente Aalburg | Uitvoering economische beleid 2017/2018)
 • Gemeente Woudrichem | Uitvoering economisch beleid  (2017/2018)
 • Langstraat gemeenten | De schoen- en lederbranche in de Langstraat in de 21e eeuw (2017)
 • Gemeente Haaren | Sociaal-economische analyse gemeente Haaren (2017)
 • Brainport Development | Info & graphics Brainport region (2017)
 • BOM Foreign Investments | Info & graphics 2016 (2016)
 • Gemeente Deurne|Economisch beleid (2014/2015)
 • Regio de Peel | Economische Analyse De Peel (2015)
 • BOM Foreign investments & Business Development|De kracht van Brabant in de topsectoren HTSM en Agro en Food (2014) i.s.m. VDWResearch
 • Gemeente Ermelo|Verdiepende SWOT Gemeente Ermelo  (2014) i.s.m. I&O Research
 • BOM Foreign investments & Business Development Infographics 2013 (2014)
 • Gemeente Schagen|Economische Actieprogramma gemeente Schagen (2014)
 • Gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe |Startnota Economisch Beleid nieuwe gemeente Schagen (2012)
 • Gemeente Kampen|Actualisatie Economisch Inzicht Kampen (2012)
 • Gemeente Sint-Oedenrode | Actualisatie Economische Monitor Sint-Oedenrode (2012)
 • Utrecht Investment Agency | Position Papers Utrecht en Amersfoort
 • Gemeente Kampen | Economisch inzicht Kampen (2011)
 • Kamer van Koophandel Gooi- Eem en Flevoland | COEN rapportage Kamer van Koophandel Gooi- Eem en Flevoland (2011)
 • Kamer van Koophandel Gooi- Eem en Flevoland | Monitor Economische Zaken Amersfoort (2011)
 • Gemeente Twenterand | Sociaal-economisch beleidsplan Twenterand (2010)
 • Gemeente Zijpe | Nota economische zaken gemeente Zijpe (2010)
 • Kamer van Koophandel Brabant | COEN rapportages (2010)
 • Gemeente Harenkarspel | Nota Economische Zaken gemeente Harenkarspel (2009)
 • Gemeente Zijpe | Analyse Veelkleurig Landschap (2009)
 • Provincie Noord-Brabant Economisch Barometer Brabant/Economie Monitor Brabant (2008/2009)
 • Gemeente Waalwijk | Kansenkaart economie als input op de strategische visie op Waalwijk (2009) (met Het PON)
 • KvK Brabant | COEN rapportages (2006/2007/2008/2009)
 • Gemeente Middelburg | Economisch monitor Middelburg (2007 en 2009)
 • Kamer van Koophandel Oost-Nederland | Elspeet in economisch perspectief (2008)
 • Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij | Inventarization semi-conductor industry Brabant en Limburg (2008)
 • Gemeente Rucphen | Economische visie Rucphen 2008-2020: bruisend en ondernemend (2008)
 • Kamer van Koophandel Noordwest-Holland | Onderbouwing economisch visie Noordwest-Holland (2006)
 • Kamer van Koophandel Veluwe en Twente | Economische kansen en perspectieven regio Noord-Veluwe (2006)

 

Bedrijventerreinen

 • Regio De Peel | Vraagraming bedrijventerreinen regio De Peel (2019)
 • Regio De Peel | Bedrijventerreinprogrammering regio de Peel 2016-2030 (2016)
 • Gemeente Deurne Actualisering bedrijventerreinvisie (2015)
 • STROOT, KvK Oost Nederland/Gemeente Barneveld Verkenning bedrijventerrein Stroe (2013) (i.s.m. STOGO onderzoek + advies)
 • Gemeente Raalte Onderzoek bedrijventerrein Raalte (2012)
 • Drentse Zuidas | Bedrijventerreinraming Drentse Zuidas (2012) (met Doorakkers Advies)
 • Gemeente Moerdijk | Functionele Analyse Stationsgebied Lage Zwaluwe (2011)
 • Kamer van Koophandel Amsterdam | Strategische visie bedrijventerrein Westpoort (2010)
 • Gemeente Aa en Hunze | Bedrijventerrein Gasselternijveen in perspectief (2010)
 • Gemeente Heerhugowaard | Herstructurering bedrijventerrein De Frans (2009)
 • Gemeente Apeldoorn | Actualisatie: behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen regio Stedendriehoek, behoefteonderzoeknaar RBT Apeldoorn Zuid (2009)
 • Gemeente Heusden | Masterplannen revitalisering bedrijventerreinen Groenwoud, Nieuwkuijk en Nassaulaan (2009)
 • Gemeenteraad van Apeldoorn | Onderzoek behoefte nieuwe bedrijventerreinen Stedendriehoek, nut en noodzaak RBT Apeldoorn Zuid (2007)
 • Gemeente Doetinchem | Onderbouwing Regionaal Bedrijventerrein Doetinchem (2006)

 

Detailhandel

 • Gemeente Zijpe | Detailhandelsstructuurvisie gemeente Zijpe (2012)
 • Provincie Zuid-Holland | Onderzoek effecten Factory Outlet Centrum Bleizo (2012)
 • Gemeente Rotterdam | Analyse kwaliteit Rotterdamse winkelgebieden (2012)
 • Gemeente Teylingen | onderzoek winkeltijdverordening gemeente Teylingen (2012)
 • Gemeente Haarlemmermeer | Openingstijden detailhandel Haarlemmermeer (2012)
 • Gemeente Son en Breugel |Onderzoek centrum Son (2011)
 • Gemeente Wijchen |Startnotitie detailhandel op bedrijventerreinen in Wijchen (2006)

 

Commercieel vastgoed

 • Private partij Analyse kantorenmarkt regio Driebergen/Zeist (2013)
 • Private partij | Vestigingsplaatsonderzoek zakelijke dienstverlener Noord-Holland Noord (2012)
 • Provincie Flevoland | Themahoofdstuk Het Nieuwe Werken in Economie & Arbeidsmarkt Flevoland (2012)

 

Arbeidsmarktonderzoek

 • 5*regio Noordoost-Brabant Actieplan Techniek 5*regio Noordoost-Brabant (2013) (i.s.m. VDWResearch)
 • Provincie Noord-Holland | Verdiepingsonderzoek arbeidsmarkt+onderwijs monitor naar vergrijzing en flexibilisering provincie Noord-Holland (2012) (met Capgemini)
 • Ministerie SZW | Evaluatie Leerwerkloketten (2011) (met Berenschot)
 • Rekenkamer Bernheze | Evaluatie Wwb re-integratie Bernheze (2011)
 • Rekenkamer Coevorden | Evaluatie Wwb re-integratie Coevorden (2011)
 • Regio Holland-Rijnland | Evaluatie Jongerenloket Holland-Rijnland (2010)
 • AVANS Hogeschool | Verwachte instroom en uitstroom ICT opleiding (2010)
 • Provincie Limburg | RAIL (2009) (met Berenschot)
 • SER Brabant | Arbeidsmigranten in Noord-Brabant (2008)
 • EIS | Study cross-border interweaving in economy and labour (2008)

 

Overig

 • Rekenkamercommissie Pijnacker-Nootdorp | Onderzoek leegstand op bedrijventerreinen en winkelgebieden (met I&O Research) (2017)
 • Rekenkamercommissie Land van Heusden en Altena Onderzoek Prestatiecontract Wonen Land van Heusden en Altena (2014)
 • Provincie Flevoland | Ontwikkeling binnenvaart provincie Flevoland (2011)
 • Gemeente Utrecht | Evaluatie Economische Zaken en UIA (2011)
 • Gemeente Utecht | Rapporten Veilig Ondernemen Utrecht (2011)
 • Bewonersvereniging Santpoort Zuid | Ondersteuning ruimtelijke analyse Santpoort Zuid
 • Provincie Noord-Brabant | Sociaal-economische dragers in dorpen en het buitengebied (2009)
 • Provincie Noord-Brabant | Sociaal-economische dragers in de wijk (2009)