Fanion Onderzoek & Advies
Ruimte, Economie en arbeidsmarkt
 

Fanion onderzoek & advies 

maatwerk op het gebied van ruimte, economie en arbeidsmarkt

 

Ruimte

Wij helpen partijen ruimtelijke keuzes maken. Zo bepalen wij de behoefte naar bedrijventerreinen, detailhandel of kantoren. Of berekenen we de effecten van een nieuwe supermarkt. Ook adviseren wij over de revitalisering van bedrijventerreinen.

 Economie

Wij zijn gespecialiseerd in het in beeld brengen van lokaal en regionaal economische trends en ontwikkelingen. Ook voeren we sector- en clusteranalyses uit. Deze vertalen we in een visie en in een beleidsplan. Dit kan op lokaal niveau of regionaal niveau.

Arbeidsmarkt

Welke ontwikkelingen doen zich voor? Hoe ontwikkelt zich de vraag naar personeel. Welke invloed heeft de vergrijzing op het aanbod van personeel? In welke beroepen zullen zich tekorten dan wel overschotten voordoen. Wij brengen het graag voor u in beeld.

Op basis van gedegen onderzoek, data analyse en kwalitatief onderzoek brengen wij trends en ontwikkelingen in beeld. Aan de hand hiervan gaan wij met stakeholders in gesprek om te komen tot een breed gedragen visie en beleid.